Handelsbetingelser

Betaling

Ved acceptering af handelsbetingelserne bliver du holdt ansvarlig for at sørge for betaling ved bankoverførsel. Alle beløb er anført i danske kroner (DKK). Da danseundervisning er momsfritaget, tillægges der ikke moms på beløbet.

Helles Danseinstitut kan ikke trække et større beløb, end der er købt ydelser for.

Alle priser er inklusive afgifter.

Helles Danseinstitut er 100% privat drevet, uden nogen form for offentligt tilskud.

Ratebetaling

Du kan vælge at betale det fulde beløb for hele dansekurset i 1 rate (du sparer 10 %)

eller

Fordele betalingen for hele dansekurset over de rater der er angivet ved sæsonen i tilmeldingsmailen:

Tilmelder du dig midt på en måned, betaler du også for den pågældende måned.

Fortrydelsesret 

Du har 14 dages fortrydelsesret ved køb foretaget på Helles Danseinstitut’s hjemmeside. Fortrydelsesretten ophører efter første undervisningsgang. Fortrydelsesretten er ikke gældende ved tilmelding til Camps, workshops, arrangementer, julebal, afdansningsbal mv. Her er tilmeldingen bindende og pengene refunderes ikke.

Hos Helles Danseinstitut er august måned en “prøveperiode”, hvor det er muligt at prøve det/de enkelte hold og se, om det er noget for dig/dit barn. Såfremt du ønsker at udmelde dig/dit barn, skal dette ske skriftligt til danseskolen senest den 30/8 til: mail@hellesdanseinstitut.dk. Ved udmeldelse senest 30/8 betales kun for prøvemåneden pr. hold.

Dansekurset hos Helles Danseinstitut er efter den 30/8 bindende frem til sæsonens afslutning, der fremgår af tilmeldingsmailen.

Privatlivspolitik

Alle oplyste informationer om betaling sendes krypteret. Vi behandler alle personoplysninger 100% fortroligt, og i overensstemmelse med persondataloven. Personoplysninger (elevens navn, tlf. på forældre, e-mail samt bynavn) om elever/forældre hos Helles Danseinstitut behandles udelukkende til internt brug på danseskolen og videregives ikke til tredjemand. Personoplysninger opbevares i henhold til bogføringsloven i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne vedrører – herefter slettes de.

Ansatte hos Helles Danseinstitut har adgang til forældrenes telefonnummer, da de skal have mulighed for at kontakte jer ved pludselig opstået skade, sygdom mv.

Kreditkortoplysninger sendes krypteret til PBS med en SSL forbindelse (Secure Socket Layer). Du kan kontrollere, om du sender fra en sikker hjemmeside ved at se efter en hængelås øverst i din browser og hvis denne er grøn, er der dermed krypteret forbindelse med sikker databeskyttelse.

Kvittering 

Efter betaling vil du modtage en kvittering på den mail, som du har oplyst ved tilmelding.

Det er vigtigt, at du gemmer denne kvittering til evt. senere brug.

Nyhedsbreve

Du vil modtage nyhedsbreve fra Helles Danseinstitut via den e-mail, som du har oplyst ved indmeldelse.

Forbehold

Helles Danseinstitut tager forbehold for evt. trykfejl, afgiftsændringer mv.

Såfremt der imod forventning er tilmeldt under 10 elever på et hold – har danseskolen ikke pligt til at opretholde holdet og kan derfor lukke dette.

Helles Danseinstitut kan i løbet af sæsonen ændre og tilbyde andre instruktører og hold i forbindelse med pludselig opstået sygdom, turneringer, force majeure mv.

Helles Danseinstitut kan ikke holdes ansvarlig for hindringer eller begrænsninger af undervisningen, som ligger udenfor danseskolens kontrol. Såfremt dansehold og arrangementer må aflyses grundet bl.a. terror, naturkatastrofer, epidemier, krig, snestorm, pandemier, er dette at betragte som force majeure, hvorved retten til erstatningsundervisning og/eller tilbagebetaling af kontingent bortfalder.

Aftalevilkår om ændringer som følge af COVID-19 situationen

”Danseskolen er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af aftalen, såfremt lovgivning eller myndighedsafgørelser umuliggør afvikling af undervisning eller forhindrer eller forbyder forsamling af mennesker.

Det samme gælder, såfremt danseskolen som følge af myndighedsvejledninger og anbefalinger ikke finder det forsvarligt eller muligt at afvikle undervisningen indenfor de aftalte rammer og tidsterminer”.

Formationshold

Ved optagelse/tilmelding på formationshold (disco, hiphop, showdance, sportsdans, contemporary mm – national og international) forpligter danseren sig til hele sæsonen samt at deltage ved diverse mesterskaber.

Foto og video

Ved accept af handelsbetingelserne giver du Helles Danseinstitut lov til at bruge foto og video af dit barn og dig selv til reklamebrug på instagram, facebook, hjemmeside, aviser mv.

Ansvar 

Al træning hos Helles Danseinstitut foregår på eget ansvar.

Garderobe mv. er på eget ansvar og Helles Danseinstitut kan således ikke holdes ansvarlig for evt. tyveri.

 

CVR nummer: 39968657